Vuokramökki Puumalassa: Karhukoski ja Sorvakoski

Varaus- ja maksuehdot

Varaus:
Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä joko puhelimitse tai sähköpostilla, vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin.

Siivous:
Asiakkaan tulee siivota kämppä samaan kuntoon kuin se oli tullessa, ellei hän ole ostanut erikseen loppusiivousta.
Loppusiivous ei sisällä astioiden tiskaamista, vuokralaisen on hoidettava tiskaus myös niissä tapauksissa, joissa hän on ostanut loppusiivouksen.
Vuokranantajalla on oikeus veloittaa loppusiivous vaikka sitä ei olisi erikseen ostettu niissä tapauksissa joissa vuokralainen ei ole siivonut kämppää ennen poistumistaan.

Liinavaatteet eivät sisälly vuokrahintaan.

Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa saapumispäivänä klo 16:00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12:00, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Maksut ja peruutukset:
Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä lähetettyä laskua vastaan. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varauksen alkua.

Vuokran lisäksi veloitetaan 20 euron toimistomaksu.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen katosselan.kampat@gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Vuokranantajalle.
Toimistoajan (ma-pe 8.30-17:00) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) ja toimitusmaksua palauteta.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Vuokranantajalle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee.

Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Vuokranantajalle ja asia on osoitettava Vuokranantajalle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Vuokranantajalle oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.