REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Kiinteistöyhtymä Kokki Marja ja Ossi Laine Antti sekä Raivio Tanja on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilötietoja ovat esimerkiksi etunimi, sukunimi, sähköpostisoite ja puhelinnumero. Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakassuhde vuokrauksen yhteydessä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöyhtymä Kokki Marja ja Ossi Laine Antti sekä Raivio Tanja on rekisterinpitäjä asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin puitteissa.

Kiinteistöyhtymä Kokki Marja ja Ossi Laine Antti sekä Raivio Tanja
Y-tunnus 2717001-8

Yhteystiedot:
Reposenniementie 37a
58620 Lohilahti
+358 400 150 276

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ossi Kokki
+358 400 150 276
katosselän.kampat@gmail.com

 

3. Rekisterin tarkoitus ja rekisteriin tallennettavat tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, sujuva informaation kulku asiakkaan ja yrityksen kanssa sekä asiakassuhteen ylläpito.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

 

4. Tarkastusoikeus ja käsittelyn kesto

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja tarvittaessa vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on esimerkikisi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

5. Tietoturva

Säilytämme tietoja sähköisessä rekisterissä. Rekisterin käyttö ja käsittely vaativat suojatun yhteyden sekä käsittely vaatii käyttäjätunnuksen. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille.

 

6. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovar merkittäviä, niin ilmoitamme niistä verkkosivustollamme.

Kiinteistöyhtymä Kokki Marja ja Ossi Laine Antti sekä Raivio Tanja on laatinut rekisteri- ja tietosuojaselosteen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen(GDPR)mukaisesti. Laadittu 29.3.2022

 

Evästeet